In ontvangst nemen vaccins

Voor het goed ontvangen, bewaren en vervoeren van COVID19-vaccins verwijzen we met nadruk naar het document Aandachtspunten voor goed vaccinbeheer.

Ontvangst:

  • Bij ontvangst van de vaccins vindt een vastgelegde ontvangstcontrole plaats: datum en tijdstip ontvangst, naam vaccin, hoeveelheid, batchnummer, temperatuurgegevens van het transport.
  • Als het ontvangen vaccin of vaccinverpakking beschadigd is, dan mag deze niet gebruikt worden. Houd het vaccin apart en neem contact op met het RIVM: 088-678 8900, keuzetoets

Cold chain incident:

Bij koude keten incidenten (temperatuur buiten specificatie van 2-8ºC) wordt direct contact opgenomen met RIVM (telefoonnummer: 088-678 8900, keuzetoets 1). In overleg met kwaliteitsverantwoordelijke van RIVM wordt besloten of het vaccin nog gebruikt mag worden. Totdat dat besluit is genomen worden alle betrokken vaccins als zodanig geïdentificeerd en apart geplaatst in de koelkast.

Geëxpireerd vaccin:

  • Vaccins die over de toegestane gebruiksdatum zijn dienen afgevoerd te worden.
  • Vaccins die niet meer gebruikt mogen worden, worden afgevoerd in een WIVA vat.