Informeren (informed consent)

Voor het zetten van een vaccin dient u toestemming te vragen aan de cliënt zelf of aan de wettelijke vertegenwoordiger indien de cliënt zelf geen keuze kan maken voor een vaccinatie. Dit kan met behulp van een toestemmingsverklaring voor het Pfizer/BioNTech vaccin. Omdat er ook cliënten zijn die vallen onder de verantwoordelijkheid van de huisarts, die gaat prikken met het Moderna vaccin, is het van belang dat deze cliënten de toestemmingsverklaring van Moderna zelf invullen of via de wettelijke vertegenwoordiger. Het verzoek is aan de instelling om zorg te dragen voor de invulling van de toestemmingverklaring van Moderna. Zo wordt voorkomen dat huisartsen vergeefs langskomen om te vaccineren.

Er zijn communicatiemiddelen voor uw cliënten ontwikkeld:

Voor het correcte gebruik van het drukwerk, alsmede de vaccinatieregistratiekaarten verwijzen wij ook naar de uitvoeringsrichtlijn van het RIVM.