Kinderen

Wat is het beleid voor kinderen met een hartgebrek?

Wat is het vaccinatie beleid bij kinderen?

Wat is het beleid van gecombineerde vaccinaties bij kinderen?

Wat is het beleid met betrekking tot leeftijd bij kinderen?

Wat is het beleid bij kinderen die langdurig Salicylaten gebruiken? (bijvoorbeeld bij chronische darmaandoeningen)?

Hoe luid het advies voor de vaccinatie van kinderen met astma? 

Kinderen met reuma
Heeft een 4-jarig kind die methotrexaat gebruikt voor haar reuma een indicatie?
Antwoord: Op basis van de methotrexaat is er een indicatie, zie ook onder weerstandsverlaging. Als het kind nooit eerder gevaccineerd is, is een dubbele dosering met een maand tussenpoos nodig.