Leeftijdsgrens

Wat is de leeftijdsgrens voor ouderen?

Griepvaccinatie
Patiënten die vóór 1 mei van het jaar volgend op de griepvaccinatie 60 jaar worden hebben een indicatie voor de griepvaccinatie. In 2021 kunt u daarom iedereen die is geboren vóór 1 mei 1962 als geïndiceerd aanmerken.

Pneumokokkenvaccinatie
Patiënten geboren in de jaartallen 1948 t/m 1952 hebben een indicatie voor pneumokokkenvaccinatie.