Multiple Sclerose (MS)

Is MS een (contra-)indicatie voor griepvaccinatie?

Heeft een 42 jarige patiënte die MS heeft en behandeld wordt met Avonex (interferon B) een indicatie?
Antwoord: MS is strikt genomen geen indicatie, toch is er altijd discussie of de griep een Schub kan uitlokken. De keuze wordt aan de patiënt gelaten. Bij toediening van interferon kan het wel, maar waarschijnlijk zijn dan twee injecties nodig. Daar is geen goede richtlijn over. Vaak krijgen patiënten met MS hoge doseringen prednisolon, zie in dit geval de richtlijnen bij prednisolon gebruik.