Pneumovax

Hebben patiënten die eens per 5 jaar een pneumovax ontvangen (na miltextipatie) een indicatie voor griepvaccinatie?

Antwoord:  Patiënten zonder milt zijn erg gevoelig voor pneumokokkeninfecties, vandaar het advies voor vaccinatie. Hoe hun vatbaarheid is voor influenza is strikt genomen niet onderzocht, maar als groep met een verminderde weerstand tegen infecties komen zij in aanmerking voor een griepvaccinatie.