Reuma

Wat is het beleid bij reumapatiënten?

Dienen patiënten met bijv. Methotrexaat, Imuran, Embrel, Neoral en dergelijke ook tweemaal gevaccineerd te worden?

Antwoord: Nee, dit wordt niet officieel geadviseerd. Overleg bij gebruik van deze medicijnen met internist over indicatie en contra-indicatie.