Organiseren vaccinatiemoment

Maak zo nodig afspraken met de huisarts over wie wanneer de patiënten thuis en in zorgorganisaties vaccineert. Stem dit af met de contactpersoon binnen de woon-zorgcomplexen. Zorg voor een volledig ingevuld en ondertekend uitvoeringsverzoek van de huisarts wanneer u de griepvaccinatie op zijn verzoek uitvoert.