Selecteren, registreren en controleren

U maakt een lijst of bestand van uw patiënten die in aanmerking komen voor de pneumokokkenvaccinatie. Deze lijst is noodzakelijk voor het bestellen van vaccins en hoeveel patiënten u moet uitnodigen. Gebruik de pneumokokkenmodule van het HIS voor het selecteren van patiënten. Selecteer in uw HIS de lijst met patiënten voor pneumokokkenvaccinatie op basis van leeftijd (personen met een geboortejaar van 1-1-1961 t/m 31-12-1964).