Achtergrond Nationaal Programma Pneumokokkenvaccinatie Volwassenen (NPPV)

Op 28 februari 2018 heeft de Gezondheidsraad de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) geadviseerd om volwassenen te vaccineren tegen pneumokokken met een 23-valent pneumokokken polysacharide vaccin (PPV23). De staatssecretaris heeft dit advies overgenomen.

SNPG heeft de opdracht gekregen om de coördinatie van de uitvoering van de pneumokokkenvaccinatie op zich te nemen, naast het Nationaal Programma Grieppreventie (NPG). SNPG begeleidt de huisarts en de zorgorganisatie in het hele traject, van bestellen tot en met de verantwoording van vaccins.

SNPG, NHG, LHV, NVDA, de diverse koepels van de zorgorganisaties en het RIVM werken ook dit campagnejaar gezamenlijk aan het NPPV.