Selecteren Nationaal Programma Pneumokokkenvaccinatie Volwassenen

In 2024 krijgen alle mensen die in dat jaar 60 tot en met 63  jaar worden (1-1-1961 t/m 31-12 1964), inclusiecriteria) een uitnodiging voor pneumokokkenvaccinatie (zie tabel).

U maakt een lijst of bestand van patiënten die in aanmerking komen voor de pneumokokkenvaccinatie. Deze lijst is noodzakelijk om de vaccins te bestellen en om patiënten uit te nodigen.

Welke cohorten worden in 2024 uitgenodigd?

Leeftijd60 jaar61 jaar62 jaar63 jaar
Geboortejaar1964196319621961

Sommige patiënten hebben naast een leeftijdsindicatie ook een medische indicatie voor vaccinatie tegen pneumokokken, dit zal de meest voorkomende reden zijn van eerdere vaccinatie. Zie hier voor de aan te houden tussenperiode tussen verschillende pneumokokkenvaccinaties.