Selecteren Nationaal Programma Pneumokokkenvaccinatie Volwassenen

In 2022 krijgen alle mensen die in dat jaar 66 tot en met 69  jaar worden (1-1-1953 t/m 31-12 1956, inclusiecriteria) een uitnodiging voor pneumokokkenvaccinatie (zie tabel).

U maakt een lijst of bestand van patiënten die in aanmerking komen voor de pneumokokkenvaccinatie. Deze lijst is noodzakelijk om de vaccins te bestellen en om patiënten uit te nodigen.

Welke cohorten worden in 2022 uitgenodigd?

Leeftijd 66 jaar 67 jaar 68 jaar 69 jaar
Geboortejaar 1953 1954 1955 1956

Sommige patiënten hebben naast een leeftijdsindicatie ook een medische indicatie voor vaccinatie tegen pneumokokken, dit zal de meest voorkomende reden zijn van eerdere vaccinatie. Zie hier voor de aan te houden tussenperiode tussen verschillende pneumokokkenvaccinaties.