Praktische voorbereiding vaccinatiespreekuur huisartsen

Regel, voor een goed verloop van het vaccinatiespreekuur, de volgende praktische zaken:

  • Maak de praktijkruimte geschikt voor het vaccinatiespreekuur. Als het vaccineren op de eigen praktijk niet mogelijk is kunt u uitwijken naar andere locaties (bijvoorbeeld verzorgingshuis, multifunctionele centra, sportzaal).
  • Zorg eventueel voor aanwijzingsborden.
  • Leg het materiaal en de middelen gereed.
  • Zorg dat u goed kunt registeren wie wanneer gevaccineerd is en met welk chargenummer (batchnummer). Zie ook Registreren gevaccineerde patienten
  • Pak eventueel vooraf de spuiten uit: verwijder vòòr het spreekuur het verpakkingsmateriaal van de vaccins. Dit scheelt opslagruimte en tijd bij het toedienen van de vaccins. Zorg ervoor dat het ‘beschermdopje’ wel op het vaccin blijft zitten. Zorg dat vaccins niet te lang uit de koeling zijn. Haal bijvoorbeeld de vaccins in porties uit de koelkast.
  • Zorg voor waarneming.

Veiligheidsnaalden

Het afzonderlijk leveren van de influenzavaccins en veiligheidsnaalden betekent voor uw praktijkvoering:

  • dat u de vaccins en de veiligheidsnaalden apart moet bestellen. De influenzavaccins zoals u gewend was bij de SNPG en de veiligheidsnaalden bij een farmaceutische groothandel of leverancier van medisch/farmaceutische producten;
  • dat u de veiligheidsnaalden met de juiste maatvoering tijdig geleverd moet krijgen en dat de praktijk ruimte moet hebben om deze op te slaan (800 veiligheidsnaalden hebben een volume van een normale verhuisdoos);
  • dat u ruim van tevoren een moment moet inplannen om medewerkers te instrueren op het gebied van werken met veiligheidsnaalden. Dit kan door middel van instructiefilmpjes , samples en handleidingen. Mogelijk moet u extra personeel inzetten tijdens het vaccinatiespreekuur;
  • Dat u iets meer restafval heeft door het grotere volume van de veiligheidsnaalden.

Instructiefilm

In deze instructiefilm worden de verschillende aandachtspunten bij gekoeld transport in beeld gebracht.

Onderliggende artikelen