Praktische voorbereiding vaccinatiespreekuur huisartsen

Regel, voor een goed verloop van het vaccinatiespreekuur, de volgende praktische zaken:

 • In verband met COVID-19 maatregelen is er een addendum opgesteld ter aanvulling op de praktijkhandleidingen. In het addendum worden adviezen gegeven hoe rekening te houden bij het inrichten van het vaccinatiespreekuur met de geldende maatregelen omtrent COVID-19.
 • Maak de praktijkruimte geschikt voor het vaccinatiespreekuur. Als het vaccineren op de eigen praktijk niet mogelijk is kunt u uitwijken naar andere locaties (bijvoorbeeld verzorgingshuis, multifunctionele centra, sportzaal)
 • Zorg eventueel voor aanwijzingsborden
 • Leg het materiaal en de middelen gereed
 • Zorg dat u goed kunt registeren wie wanneer gevaccineerd is en met welk chargenummer (batchnummer)
 • Pak eventueel vooraf de spuiten uit: verwijder vòòr het spreekuur het verpakkingsmateriaal van de vaccins. Dit scheelt opslagruimte en tijd bij het toedienen van de vaccins. Zorg ervoor dat het ‘beschermdopje’ wel op het vaccin blijft zitten. Zorg dat vaccins niet te lang uit de koeling zijn. Haal bijvoorbeeld de vaccins in porties uit de koelkast
 • Na bevestiging van de veiligheidsnaald op het vaccin dient het vaccin nog diezelfde dag gebruikt te worden en dient het vaccin tot het moment van gebruik in de koelkast bewaard te worden Indien niet aan deze voorwaarden wordt voldaan, mag het vaccin niet meer gebruikt worden.
  Let op! U dient bij het griepvaccins de veiligheidsnaalden stevig aan te drukken op het vaccin, bij het pneumokokkenvaccin dient u de veiligheidsnaald vast te draaien
 • Zorg voor waarneming

Veiligheidsnaalden

Het afzonderlijk leveren van de vaccins en veiligheidsnaalden betekent voor uw praktijkvoering:

 • dat u de vaccins en de veiligheidsnaalden apart moet bestellen. De vaccins zoals u gewend bent via SNPG en de veiligheidsnaalden bij een farmaceutische groothandel of leverancier van medisch/farmaceutische producten
 • dat u de veiligheidsnaalden met de juiste maatvoering tijdig geleverd moet krijgen en dat de praktijk ruimte moet hebben om deze op te slaan (800 veiligheidsnaalden hebben een volume van een normale verhuisdoos)
 • dat u ruim van tevoren een moment moet inplannen om medewerkers te instrueren op het gebied van werken met veiligheidsnaalden. Dit kan door middel van instructiefilmpjes, samples en handleidingen. Mogelijk moet u extra personeel inzetten tijdens het vaccinatiespreekuur
 • Dat u iets meer restafval heeft door het grotere volume van de veiligheidsnaalden

Instructiefilm

In deze instructiefilm worden de verschillende aandachtspunten bij gekoeld transport in beeld gebracht.