Selecteren Nationaal Pneumokokkenvaccinatie Programma Volwassenen

In 2021 krijgen alle mensen die in dat jaar 69 tot en met 73  jaar worden (1-1-1948 t/m 31-12 1952, inclusiecriteria) een uitnodiging voor pneumokokkenvaccinatie (zie tabel).

U maakt een lijst of bestand van patiënten die in aanmerking komen voor de pneumokokkenvaccinatie. Deze lijst is noodzakelijk om de vaccins te bestellen en om patiënten uit te nodigen.

Welke cohorten worden in 2021 uitgenodigd?

Leeftijd 69 jaar 70 jaar 71 jaar 72 jaar 73 jaar
Geboortejaar 1952 1951 1950 1949 1948

Sommige patiënten hebben naast een leeftijdsindicatie ook een medische indicatie voor vaccinatie tegen pneumokokken, dit zal de meest voorkomende reden zijn van eerdere vaccinatie.