Selecteren Pneumokokkenvaccinatie Ouderen 2020

In 2020 krijgen alle mensen die in dat jaar 73 tot en met 79 jaar worden (geboortejaren 1941 tot en met 1947, inclusiecriteria) een uitnodiging voor pneumokokkenvaccinatie (zie tabel).

U maakt een lijst of bestand van patiënten die in aanmerking komen voor de pneumokokkenvaccinatie. Deze lijst is noodzakelijk om de vaccins te bestellen en om patiënten uit te nodigen.

Welke cohorten worden in 2020 uitgenodigd?
Leeftijd 73 jaar 74 jaar 75 jaar 76 jaar 77 jaar 78 jaar 79 jaar
Geboortejaar 1947 1946 1945 1944 1943 1942 1941

 

Sommige patiënten hebben naast een leeftijdsindicatie ook een medische indicatie voor vaccinatie tegen pneumokokken, dit zal de meest voorkomende reden zijn van eerdere vaccinatie. Zie hiervoor exclusiecriteria.