U kunt in principe kinderen met een indicatie vanaf de leeftijd van 6 maanden vaccineren met het griepvaccin. Omdat kinderen jonger dan 2 jaar met een indicatie vaak onder behandeling van een specialist staan, kunt u het beste met de specialist overleggen over de indicatie en vaccinatie.

Kinderen in de leeftijd van 6 maanden tot 6 jaar die nog nooit een griepprik hebben gehad dienen 2 keer een heel vaccin te krijgen met een tussenpose van 4 weken.

Kinderen tussen 6 maanden en 5 jaar en huisgenoten/gezinsleden van kinderen tussen 0 en 6 maanden hebben geen indicatie voor de griepvaccinatie op basis van deze criteria alleen. Dit in tegenstelling tot de indicatie tijdens de pandemie in 2009. U kunt kinderen alleen als geïndiceerd aanmerken als zij vanwege een specifieke indicatie in aanmerking komen voor de griepvaccinatie.