Vernietigen vaccins vorige campagne

Overgebleven vaccins kunt u niet meer gebruiken. U mag deze niet bewaren voor de vaccinatiecampagne van het volgende jaar. De vaccinsamenstelling is niet meer optimaal, omdat er andere virussen circuleren en de houdbaarheidsdatum verloopt. Wel kunt u tot 1 april van het volgende jaar de vaccins gebruiken voor nakomers of spijtoptanten. Let wel op de verloopdatum!

Het is niet toegestaan om overgebleven vaccins te gebruiken om niet geïndiceerde patiënten mee te vaccineren. Ook is het niet toegestaan om overgebleven vaccins door te verkopen aan derden.

Vernietig de niet-gebruikte vaccins zodra u de vaccins voor het nieuwe seizoen bestelt. Vooraf vernietigen voorkomt verwarring bij een nieuwe levering van griepvaccins.