Wie mag vaccineren?

Binnen het Nationaal Programma Grieppreventie gaan we ervan uit dat huisartsen, specialisten ouderen geneeskunde, artsen voor verstandelijk gehandicapten en overige instellingsartsen van zorgorganisaties waar mensen uit de doelgroep verblijven, de griepvaccinatie toedienen.

Volgens de Wet BIG is het geven van een injectie zoals de griepvaccinatie een voorbehouden handeling. De arts mag onder voorwaarden opdracht geven aan de praktijkmedewerker (doktersassistent / praktijkondersteuner)  om de vaccinatie uit te voeren.