Wijze van toediening COVID-19 vaccins

De houdbaarheid van het vaccin staat op het etiket met datum en tijdstip. De instellingen moeten hun eigen procesbeschrijving opstellen voor het moment van aanleveren van de vaccins bij de instellingen (vaccinvoorbereiding, personele capaciteit inclusief training,
registratie)

Tweede vaccinatie
Alle cliënten moeten twee keer gevaccineerd worden met het BioNTech/Pfizer
vaccin. Tussen de eerste en tweede vaccinatie zitten ten minste drie weken, en
maximaal 28 dagen.

Enige spillage aan het eind van de dag zal altijd optreden. Dit vaccin, wat anders
zou worden weggegooid, kan aangeboden worden aan de professionals die het
vaccin toedienen. Een gezondheidsverklaring kan hierbij helpen.