Huidige voorraad griepvaccins beperkt

Op dit moment is de beschikbare voorraad griepvaccins reeds volledig gereserveerd voor de hoofdbestellingen die nog moeten worden geleverd. Eind november wordt de vaccinvoorraad wederom verhoogd, wat betekent dat naleveringen op zijn vroegst in december zullen worden geleverd.

Het is daarom niet mogelijk om een ophoging door te voeren op uw reeds geplaatste bestelling.

Daarnaast kan er geen nalevering worden geplaatst, wanneer de grens van 115 % ten opzichte van de bestelling van afgelopen jaar is bereikt.
Deze begrenzing werd ook al in juni gehanteerd, om te voorkomen dat de spreiding van vaccins niet evenredig zou verlopen.

Spoedleveringen kunnen om bovenstaande reden ook niet worden doorgevoerd.

Indien er vraag is naar meer griepvaccins, kan dit verzoek via griep@snpg.nl worden ingediend, onder vermelding van de AGB-code en het gewenste aantal.