test validatie script

Het uitnodigen van mensen voor de pneumokokkenvaccinatie gebeurt op basis van geboortecohorten. Vul hieronder het geboortejaar in van de betreffende patiënt en u ziet in welk jaar de patiënt in aanmerking komt voor pneumokokkenvaccinatie.