Uitbreiding werkzaamheden SNPG

Vanaf het seizoen 2020/2021 gaat de huisarts de pneumokokkenvaccinatie voor volwassenen uitvoeren. Dit gebeurt op verzoek van het ministerie van VWS en na zorgvuldige afweging in de LHV-ledenraad. Naast SNPG zijn NHG, LHV, NVDA en het RIVM nauw betrokken bij de voorbereidingen.
SNPG heeft de opdracht gekregen om de coördinatie van de uitvoering van de pneumokokkenvaccinatie op zich te nemen. Met de voorbereidingen hiervoor is inmiddels al begonnen. SNPG zal hierbij in lijn met het NPG handelen. Het uitgangspunt is dat het programma van de pneumokokkenvaccinatie tegelijkertijd loopt met de griepcampagne. De webapplicatie wordt hierop aangepast. Dit betekent dat bestellen, leveren en declareren van de pneumokokkenvaccins gelijk zal vallen met de griepvaccins. In de volgende nieuwsbrieven wordt u verder op de hoogte gebracht van de stand van zaken op dat moment.