Registreren vaccinaties

Registratie van vaccinatie is van groot belang in verband met mogelijke vaccin-incidenten en de opgave bij SNPG. Bij vaccin-incidenten moet u snel kunnen nagaan wie welk vaccin heeft ontvangen. Registreer daarom wie u met welk vaccin (chargenummer) én wanneer heeft gevaccineerd.

Het RIVM-DVP streeft ernaar per levering slechts één chargenummer te sturen. Naleveringen kunnen wel een ander chargenummer hebben dan de hoofdlevering.

Zeker als u meerdere chargenummers heeft ontvangen is het belangrijk dat u tijdens het vaccineren goed bijhoudt met welk chargenummer u vaccineert, zodat dit correct in uw administratie opgenomen kan worden.

Ten aanzien van het etiket van Pneumovax 23 bestaat een mogelijk kwaliteitsissue. Het betreft alleen de spuiten met een houdbaarheid van 31-aug-2021. Op een aantal vaccin spuiten kan beschadigde tekst staan op het afneembare gedeelte van het etiket. Dit heeft geen effect op gebruik, kwaliteit, veiligheid en effectiviteit van het product. Bij ontvangst van het product is geen defect zichtbaar. Het batchnummer en de vervaldatum kunnen beschadigd zijn na verwijdering van het afneembare etiket, maar blijven in feite leesbaar (hoewel soms met enige moeite). De gegevens zijn beschikbaar en goed leesbaar op het eerste gedeelte van het etiket.  De fabrikant adviseert om het label niet van de spuit te verwijderen, maar in plaats daarvan het batchnummer en de vervaldatum van het toegediende product te noteren in het patiëntendossier of in het vaccinatieboekje.
Als u vragen heeft over afneembare etiketten neemt u dan contact op met de betreffende verantwoordelijke via 0800-9999000 of medicalinfo.nl@merck.com. 

U kunt de chargenummers registreren door middel van

  • Registratie in het elektronisch dossier: registreer het chargenummer van de hoofdlevering met een datum van toediening.
  • Registratie op papier: noteer van alle gevaccineerden wie u wanneer (datum) met welk chargenummer heeft gevaccineerd.