Aantal vaccins

Omdat Pneumokokkenvaccinatie Ouderen 2020 een nieuwe doelgroep betreft, is het moeilijk precies te voorspellen hoe hoog de opkomst van uw patiënten zal zijn. Het advies is dan ook om voorzichtig te bestellen. Het advies is om in eerste instantie voor maximaal 70% van de doelgroep vaccins te bestellen. Als de opkomst hoger is dan in eerste instantie verwacht kunt u vaccins bijbestellen. U kunt drie keer gratis laten leveren.

Bij uitzondering wordt er geen spillage berekend over de vaccins die voor de campagne 2020/2021 worden geleverd én die in de daaropvolgende campagne (najaar 2021) niet meer bruikbaar zijn, omdat de houdbaarheidsdatum verstreken is. Dit is anders dan in de Algemene Voorwaarden vastgelegd is.

Blijf echter zo nauwkeurig mogelijk bestellen.
Na het seizoen 2020/2021 gelden de volgende afspraken. U dient de kostprijs (€ 20,-) per vaccin te betalen over alle teveel bestelde vaccins met uitzondering van het toegestane spillage (zie onderstaand overzicht). Daarom is het belangrijk om een paar weken voor de levering na te gaan of het aantal bestelde vaccins nog juist is. Tot 8 werkdagen voor de levering kunt u het aantal vaccins nog wijzigen. Had u vorig jaar een hoog spillage? Bestel dan dit jaar wat voorzichtiger.

Het toegestane spillage percentage hangt af van het aantal bestelde vaccinaties.

  •   10 t/m 100 vaccins: 30%
  • 110 t/m 200 vaccins: 20%
  • 210 t/m 300 vaccins: 15%
  • 310 t/m 400 vaccins: 10%
  • 410 t/m 500 vaccins: 7,5%
  • 510 vaccins en meer: 5%

Spillage van de pneumokokkenvaccins wordt berekend NA de expiratiedatum van het betreffende vaccin. Pneumokokkenvaccins kunnen gebruikt worden tot de expiratiedatum. Pneumokokkenvaccins kunnen het gehele jaar door gezet worden en hoeven dus niet zoals bij de griepvaccins aan het einde van de campagne vernietigd te worden.

LET OP: het is belangrijk dat u een paar weken voor de levering nagaat of het aantal bestelde vaccins nog juist is. Tot 8 werkdagen voor de levering kunt u het aantal vaccins nog wijzigen. Als u op een later tijdstip nog vaccins tekort komt kunt u een nabestelling doen. De eerste drie leveringen zijn gratis, voor elke volgende levering betaalt u € 30,00 per levering.