Aantal vaccins

Om verspilling zoveel mogelijk te voorkomen en u te helpen om de bestelling te bepalen kunt u in uw account bij SNPG onder ‘Declareren’ uw ‘Declaratie archief’ opvragen. U ziet dan hoeveel vaccins u in voorgaande jaren heeft besteld en toegediend. Het aantal bestelde vaccins in het afgelopen jaar kan een goede indicatie vormen voor de bestelling van het huidige jaar. Wij adviseren u om zorgvuldig het benodigde aantal vaccins voor dit seizoen te bepalen. Ook is er een flitspeiling uitgevoerd over de verwachte opkomst met betrekking tot Covid-19. Dit kunt u gebruiken voor het bepalen van de hoogte van uw bestelling.

Gebruik de griepmodule uit uw HIS om te bepalen hoeveel vaccins nodig zijn. Zie hiervoor ook de NHG/SNPG Handleiding Influenzavaccinatie.

Is de verspilling meer dan 5%, dan brengen wij kosten in rekening. U moet de kostprijs (€ 6,90 per vaccin) over alle vaccins betalen die u overhoudt buiten de toegestane spillage van 5% over het aantal bestelde vaccins.

LET OP: het is belangrijk dat u een paar weken voor de levering nagaat of het aantal bestelde vaccins nog juist is. Tot 8 dagen voor de levering kunt u het aantal vaccins nog wijzigen. Als u op een later tijdstip nog vaccins tekort komt kunt u een nabestelling doen. De eerste drie leveringen zijn gratis (een voorlevering geldt ook als een levering), voor elke volgende levering betaalt u € 30,00 per levering.
U kunt ook overgebleven vaccins van een collega huisarts overnemen. Houdt u er in dit geval rekening mee dat u het juiste batchnummer registreert met het daarbij behorende juiste aantal toegediende vaccinaties.

Had u vorig jaar een hoog spillage? Bestel dan dit jaar wat voorzichtiger.