Aantal vaccins

Om spillage zoveel mogelijk te voorkomen en u behulpzaam te zijn bij het bepalen van de bestelling, kunt u in de webapplicatie onder ‘Declareren’ uw ‘Declaratie archief’ opvragen. U ziet dan hoeveel vaccins u in voorgaande jaren heeft besteld en toegediend. Wij adviseren u zorgvuldig uw benodigde aantal vaccins voor dit seizoen te bepalen.

Gebruik de griepmodule uit uw HIS om te bepalen hoeveel vaccins nodig zijn. Zie hiervoor ook de NHG/SNPG Handleiding Influenzavaccinatie.

 

Is de spillage meer dan 5%, dan brengen wij kosten in rekening. Deze kosten zijn dit jaar hoger dan voorafgaande jaren door een hogere kostprijs van het quadrivalent griepvaccin. U dient de kostprijs (€ 6,90 per vaccin) te betalen over alle vaccins die u overhoudt buiten de toegestane spillage van 5% over het aantal toegediende vaccins.

LET OP: Het is belangrijk om een paar weken voor de levering na te gaan of het aantal bestelde vaccins nog juist is. Tot 8 dagen voor de levering kunt u het aantal vaccins nog wijzigen. Indien u op een later tijdstip nog vaccins tekort komt, kunt u een nabestelling doen. De eerste twee leveringen zijn gratis (een voorlevering geldt ook als een levering), voor elke volgende levering worden kosten in rekening gebracht van € 30,00 per levering.
U kunt ook de overgebleven vaccins van een collega huisarts overnemen. Houdt u er in dit geval rekening mee dat u het juiste batchnummer registreert met het daarbij behorende juiste aantal toegediende vaccinaties.

Had u vorig jaar een hoog spillage? Bestel dan dit jaar wat voorzichtiger.