Bestraling

Actieve behandeling met bestraling is geen contra-indicatie voor een griep- en/of pneumokokkenvaccinatie.