Registreren

Registratie van de vaccinatie, batchnummers en opt-in is voor patiënten en praktijkmedewerkers verschillend. Actuele informatie over registeren van COVID-19-vaccinaties (o.a. ook over registratie met BRBA.nl en het webportaal hkvi.nl voor uitzonderingsroute vaccinatiebewijs via de huisarts) vindt u in de praktijkhandleiding van de NHG. Hieronder vindt u dezelfde informatie, echter zal de praktijkhandleiding altijd de meest actuele informatie bevatten.

Van patiënten

Na COVID-19-vaccinatie wordt binnen 24 tot 48 uur, op de dag van toediening, op patiëntniveau geregistreerd in het HIS:

 • een medicatieregel (meestal een voorschrift) met het toegediende geneesmiddel
 • het batchnummer
 • de toestemming voor het delen van deze gegevens met de landelijke database CIMS (opt-in)

Deze registratie in uw HIS verricht u voor de patiënten die u zelf gevaccineerd heeft en uw patiënten die via de huisartsenpost gevaccineerd zijn.

Het registreren van een boostervaccinatie in de landelijke registratie vaccinatiestatus CIMS, wordt niet door ieder HIS ondersteund. U kunt in dat geval de door u gegeven vaccinaties registreren via BRBA.nl. Uw HIS leverancier informeert u hierover.

Voor opt-in registratie is mondelinge toestemming voldoende. U hoeft geen gezondheidsverklaringen of opt-in toestemmingsformulieren te scannen en op te slaan in het medisch dossier van uw patiënt.

Afhankelijk van de inrichting van uw HIS is het coderen met een ICPC gewenst. Gebruik hiervoor de code R44. Met deze code kunnen vaccinaties tegen luchtwegaandoeningen worden gecodeerd.

De volgende gegevens worden uitgewisseld met de landelijke registratie vaccinatiestatus CIMS:

 • persoonsgegevens
 • datum van vaccinatie
 • toegediend vaccin
 • batchnummers van het gegeven vaccin
 • behorend tot kwetsbare groep
 • zorgverlener

Patiënten kunnen:

 • na inlog met DigiD op mijn.rivm.nl zelf hun vaccinatiegeschiedenis inzien en afdrukken voor persoonlijk gebruik
 • hun toestemming weer intrekken na inlog met DigiD op mijn.rivm.nl

Is de registratie in CIMS gelukt?

 • Vraag een aantal patiënten om hun gegevens te controleren op mijn.rivm.nl als steekproef
 • Is het BSN gevalideerd in uw HIS? Zonder gevalideerd BSN is er geen koppeling mogelijk met CIMS.
 • Is de opt-in of opt-out aangevinkt? Ook als de patiënt kiest voor opt-out is het aanvinken van belang. De vaccinatie staat dan als anoniem geregistreerd en wordt meegenomen in het totaal aantal gezette vaccinaties.
 • Als uw patiënt toestemming heeft gegeven voor LSP, is dat niet hetzelfde als de opt-in bij vaccinatie. U moet dus bewust de opt-in bij elke patiënt aanvinken om de gegevens te kunnen delen met de database CIMS, ongeacht de toestemming voor LSP.

Registratie vaccinatie met BRBA.nl

Met behulp van de hiervoor ontwikkelde app BRBA kunt u alleen de door u toegediende vaccins registreren indien dat niet mogelijk is via uw HIS. Als de patiënt geen toestemming geeft voor de landelijke registratie, kan de vaccinatie anoniem gemeld worden. Het is belangrijk dit te doen; alleen zo houdt het RIVM zicht op het aantal vaccinaties. Vaccinaties kunnen per stuk of als batch met een CSV-bestand worden ingevoerd. De handleiding en een scholing hiervoor vindt u hier.

Met uw persoonlijke UZI-pas kunt u direct inloggen bij www.brba.nl. Artsen en apothekers loggen met de UZI-pas in als beheerder en kunnen voor hun collega’s die de vaccinaties invoeren een eigen account aanmaken. Verpleegkundigen en praktijkondersteuners loggen met de UZI-pas als registrant in en kunnen direct beginnen met invoeren. De BRBA-helpdesk is bereikbaar per mail: helpdesk@brba.nl en telefoon: 088-9324332.

Heeft u geen UZI-pas, vraag dan een account aan via aanmelden.brba.nl. Bij een aanvraag namens een instelling vult u uw gegevens in. Na goedkeuring van uw aanvraag neemt de koerier contact met u op voor het persoonlijk overhandigen van de toegangscodes.

Webportaal hkvi.nl voor uitzonderingsroute vaccinatiebewijs via de huisarts

Test- en vaccinatiebewijzen voor binnenlands en Europees gebruik zijn na inlog met DigiD via de CoronaCheck-app te downloaden. Indien dit niet lukt, kan de patiënt zelf op mijn.rivm.nl/vaccinaties nagaan of zijn vaccinaties juist geregistreerd staan.

Om te zorgen dat het voor uw patiënten duidelijk is hoe ze aan een vaccinatiebewijs kunnen komen en welke rol u hier als huisarts in kunt spelen, kunt u een tekst op uw praktijkwebsite plaatsen. Hiervoor is een voorbeeldtekst gemaakt (hier te vinden).

Als een doorgemaakte COVID-19-infectie of een door u gegeven vaccinatie niet terug te vinden is in mijn.rivm.nl/vaccinaties, klopt de patiënt bij u aan voor een vaccinatiebewijs. Via de hkvi-website kunt u een vaccinatiebewijs aanmaken na inlog met uw UZI-pas of met uw BRBA-beheeraccount. U vindt de gebruiksaanwijzing na inlog op de website. Loopt u tegen technische problemen aan bij het gebruik van het HKVI-webportaal? Neemt u dan contact op met de technische helpdesk voor vaccinatie-uitvoerders van VWS: 088- 93 24 332.

 • Er wordt een vaccinatiebewijs in de vorm van een QR-code gegenereerd.
 • Het is mogelijk middels eenmalig machtigen/mandateren de doktersassistenten te autoriseren voor het genereren van de QR-code.

Gebruik deze uitzonderingsroute in de huisartsenpraktijk als:

 • Er geen toestemming gegeven is voor het delen van de vaccinatiegegevens met het RIVM (opt-out) na vaccinatie in de huisartsenpraktijk.
 • Er geen BSN bekend is na vaccinatie in de huisartsenpraktijk.
 • De vaccinatiegegevens niet geregistreerd staan bij het RIVM na vaccinatie in de huisartsenpraktijk.
 • Een doorgemaakte COVID-19-infectie niet geregistreerd staat, maar wel bij u bekend is.

Indien uw patiënt niet digivaardig is of geen DigiD bezit, kan het vaccinatiebewijs per post ontvangen worden. Mensen die geen smartphone hebben kunnen ook hun vaccinatiebewijs printen via de website coronacheck.nl of bellen met telefoonnummer 0247-247247.