Werkzaamheid

De bron van onderstaande informatie m.b.t. de werkzaamheid en hoe lang de vaccins bescherming bieden is het College ter beoordeling van Geneesmiddelen.

Moderna (Spikevax)

Het onderzoek naar het coronavaccin van Spikevax vond wereldwijd plaats onder ruim 30.000 deelnemers van 18 jaar en ouder. Ook ouderen boven de 65 jaar en mensen uit risicogroepen, zoals mensen met chronische longziektes, lever- of hartziektes en overgewicht, namen deel aan het onderzoek. Uit de klinische studies is gebleken dat het COVID-19 Vaccin Spikevax voor 94,1% werkzaam is. Dit betekent dat van de 100 mensen die zonder dit vaccin ziek zouden worden, er na vaccinatie nog maar 6 mensen COVID-19 krijgen.

Mensen met een minder goed werkend immuunsysteem (zoals mensen die chemotherapie krijgen of een orgaantransplantatie hebben gehad), zwangere vrouwen en kinderen waren niet meegenomen in de klinische studies.

Hoe lang beschermt het vaccins tegen COVID-19?

Op dit moment weet men dat de bescherming zo’n drie maanden na vaccinatie nog onverminderd hoog is. Maar voor hoe lang het coronavaccin van Spikevax bescherming biedt is nog niet bekend. De komende twee jaar worden de deelnemers die tijdens het onderzoek het vaccin kregen verder gevolgd om meer informatie te verkrijgen over de duur van de bescherming.

BioNTech/Pfizer (Comirnaty)

Het Comirnaty-vaccin is uitgebreid onderzocht op veiligheid en werkzaamheid. Het onderzoek vond wereldwijd plaats en aan de klinische studies deden ruim 44.000 deelnemers mee van 16 jaar en ouder. Tijdens dit onderzoek kreeg de helft van de deelnemers het vaccin toegediend en de andere helft een placebo. Uit de klinische studies blijkt dat het coronavaccin van BioNTech/Pfizer in 95% van de gevallen bescherming biedt tegen ziekte door het coronavirus. Dit betekent dat van de 100 mensen die zonder prik COVID-19 zouden krijgen, er na vaccinatie nog maar 5 mensen zijn die COVID-19 krijgen.

Aan de klinische studies deden ook mensen mee die tot risicogroepen behoren, zoals mensen met longaandoeningen, diabetes en een hoge bloeddruk. Ook bij deze mensen is dezelfde werkzaamheid van 95% gezien.

Mensen met een minder goed werkend immuunsysteem (zoals mensen die chemotherapie krijgen of een orgaantransplantatie hebben gehad), zwangere vrouwen en kinderen waren niet meegenomen in de klinische studies.

Hoe lang beschermt het vaccins tegen COVID-19?

Op dit moment weet men dat de bescherming zo’n drie maanden na vaccinatie nog onverminderd hoog is. Het is nog niet bekend hoe lang deze bescherming zal blijven. Dit wordt nu uitvoerig onderzocht in de klinische studies en wordt ook na goedkeuring en markttoelating van het vaccin verder gevolgd, in ieder geval gedurende twee jaar.

AstraZeneca (Vaxzevria)

Het vaccin is onderzocht in enkele klinische studies in het Verenigd Koninkrijk en Brazilië en vond plaats onder bijna 24.000 deelnemers van 18 jaar en ouder. Uit deze studies is gebleken dat de werkzaamheid van het vaccin 60% is. Dit betekent dat als er zonder vaccinatie 100 mensen ziek zouden zijn, er met dit vaccin nog maar 40 ziek worden.

Mensen met een minder goed werkend immuunsysteem (zoals mensen die chemotherapie krijgen of een orgaantransplantatie hebben gehad), zwangere vrouwen en kinderen waren niet meegenomen in de klinische studies.

Hoe lang beschermt het vaccins tegen COVID-19?

Op dit moment is nog onbekend hoelang het vaccin van AstraZeneca bescherming biedt tegen het coronavirus. Voor nu weet men dat de bescherming zo’n drie maanden na vaccinatie nog onverminderd hoog is. Het komende jaar worden de mensen die deelnamen aan de klinische studies verder gevolgd om onder andere inzicht te krijgen in de duur van de bescherming.

Janssen

Aan fase drie van de klinische studies naar het coronavaccin van Janssen deden ruim 44.000 deelnemers mee van 18 jaar en ouder. Tijdens dit onderzoek kreeg de helft van de deelnemers het vaccin toegediend en de andere helft een placebo. Uit deze klinische studies blijkt dat het vaccin van Janssen een werkzaamheid heeft van 67%. Dit betekent dat van de 100 mensen die zonder prik COVID-19 zouden krijgen, er na vaccinatie nog maar 33 mensen zijn die COVID-19 krijgen.

Mensen met een minder goed werkend immuunsysteem (zoals mensen die chemotherapie krijgen of een orgaantransplantatie hebben gehad), zwangere vrouwen en kinderen waren niet meegenomen in de klinische studie.

Hoe lang beschermt het vaccins tegen COVID-19?

Momenteel is nog niet bekend hoe lang het coronavaccin van Janssen bescherming biedt tegen COVID-19. Op dit moment staat vast dat de werkzaamheid gedurende tenminste de eerste 56 dagen hoog is. Over de bescherming na deze tijd wordt nog verder onderzoek gedaan in lopende studies. Daarnaast worden de deelnemers aan de fase 3 studie ook na goedkeuring en markttoelating van het vaccin verder gevolgd. In ieder geval gedurende twee jaar. Het vaccin zelf wordt in de dagelijkse praktijk net zo lang gevolgd als het op de markt blijft.

Novavax 

Nuvaxovid is uitgebreid onderzocht op veiligheid en werkzaamheid in twee klinische studies. Deze studies vonden plaats in de Verenigde Staten, Mexico en het Verenigd Koninkrijk. Aan de klinische studies deden ongeveer 45.000 volwassen deelnemers mee. In de eerste studie kreeg twee derde van de deelnemers het vaccin en het overige deel een nepvaccin (placebo). In de tweede studie kreeg een gelijk aantal mensen het vaccin en nepvaccin. 

Uit de klinische studies blijkt dat Nuvaxovid na de tweede prik in 90% van de gevallen bescherming biedt tegen ziekte door het coronavirus. Dit betekent dat van de 100 mensen die zonder prik COVID-19 zouden krijgen, er na vaccinatie nog maar 10 mensen zijn die COVID-19 krijgen. Uit de onderzoeken blijkt dat mensen die na een vaccinatie toch besmet raakten met het coronavirus, minder ernstig ziek werden.  

Aan de klinische studies deden ook mensen mee die tot risicogroepen behoren, zoals ouderen of mensen met een verzwakt immuunsysteem. Bij deze mensen is een vergelijkbare werkzaamheid gemeten. 

Hoe lang beschermt het vaccin tegen COVID-19? 

We weten op dit moment nog niet hoelang Nuvaxovid bescherming biedt tegen het coronavirus. Dit wordt nu uitvoerig onderzocht in de klinische studies en wordt ook na goedkeuring en markttoelating van het vaccin verder gevolgd, in ieder geval gedurende twee jaar. 

Van andere coronavaccins weten we dat de bescherming maanden na vaccinatie nog hoog is. Wel neemt het aantal antistoffen na verloop van tijd langzaam af.