Vaccineren met COVID-19-vaccin, inleiding

Het vaccinatieproces door de huisartsenpraktijk van het COVID-19 vaccin verliep en verloopt in allerlei opzichten anders dan bij het NPG en NPPV. Om deze reden waren we helaas genoodzaakt de website gedeeltelijk anders in te delen dan u bij deze programma’s gewend bent.

Op de website wordt zoveel als mogelijk informatie over de vaccinatie met COVID-19-vaccin beschreven onder de volgende hoofdstukken: Voorbereiden, Uitnodigen, Vaccineren, Afronden, Medische informatie en Veelgestelde vragen.

De inhoud van de website is levend, wat inhoudt dat de website in de loop van de tijd met informatie wordt aangevuld, zodra deze beschikbaar is.

Alle informatie betreffende het vaccineren met de COVID-vaccins staat vermeld in de NHG-praktijkhandleiding.

De kaders voor de uitvoering van COVID-19-vaccinatie en de medische informatie over de uitvoering vindt u in de LCI-richtlijnen.

Informatie die u als huisarts nodig heeft voor het selecteren, uitnodigen en eventueel vrijwillig vaccineren van kwetsbare patiënten die niet via de reguliere route in aanmerking komen voor de (booster)vaccinatie vindt u bij “Voorbereiding” onder de paragraaf “Huisartsenpraktijken: selectie en uitnodigen“.

Mensen met algemene vragen over de coronavaccinatie kunt u verwijzen naar coronavirusvaccinatie op Rijksoverheid.nl en het publieksinformatienummer 0800-1351.