Registreren

Voor meer informatie over registratie van COVID-19-vaccins verwijzen wij naar de volgende werkinstructies, al naar gelang welke situatie voor uw organisatie van toepassing is:

Werkinstructie boostervaccinatie voor cliënten in instellingen onder medische verantwoordelijkheid van de instellingsarts

Werkinstructie boostervaccinatie voor cliënten in instellingen zonder medische dienst

Werkinstructie basisvaccinatie permanente veegronde SO-AVG