Algemene informatie COVID-19-vaccinatie

NHG Praktijkhandleiding

De NHG Praktijkhandleiding COVID-19-vaccinatie is online beschikbaar.

Informatie voor professionals
Hier zijn onder meer de richtlijn, Q&A’s,  e-learning en nieuwsbrieven te vinden.

Hier is meer informatie te vinden over de richtlijnen en draaiboeken van COVID-19

E-learning
Er is een e-learning beschikbaar vanuit het RIVM.
De e-learning omvat een algemeen deel (o.a. ontwikkeling vaccins, doelgroepen, rollen stakeholders, uitvoeringsaspecten en voorbeeldgesprekken) en vaccin specifieke hoofdstukken.
Accreditatie wordt aangevraagd.
Er komt geen aparte e-learning vanuit SNPG.

Q&A
Op de website van het RIVM wordt er antwoord gegeven op de meest gestelde vragen en vindt u alles wat er tot nu toe bekend is. Dit overzicht wordt continu geactualiseerd. U vindt veelgestelde vragen en antwoorden hier.

Vragen en achtergronden COVID-19-vaccinati
Op deze pagina van het RIVM vindt u achtergronddossiers over verschillende onderwerpen m.b.t. COVID-19-vaccinatie. Onderwerpen die aan bod komen, zijn o.a. boostervaccinatie, vaccinatie kinderen, werking en bescherming, bijwerkingen, vaccins, ziekte en medicijngebruik, vaccineren tijdens zwangerschap en mensen met afweerstoornis (immuungecompromitteerden).

Bijwerkingen
Bijwerkingen van het vaccin kunnen gemeld worden bij Lareb op telefoonnummer 073-6469700 of op www.lareb.nl.
Lareb is een vaccinatiekennisbank gestart. Deze kennisbank geeft informatie over bijwerkingen en vermeende bijwerkingen van vaccins voor publiek en professionals. Informatie via https://www.lareb.nl/vaccin-knowledge

Nieuwsbrief van het RIVM
De nieuwsbrief is beschikbaar voor medische professionals die de vaccinatie uitvoeren.