Onderbroken koude keten

Indien er sprake is van het onderbreken van de koude keten dan dient u een meldingsformulier onderbroken koude keten in te vullen. Er wordt zo snel mogelijk contact met u opgenomen om tot een oplossing te komen.

Voor meer informatie over het correct bewaren en gebruik van de COVID-19-vaccins zie de NHG-Praktijkhandleiding en de LCI-uitvoeringsrichtlijn COVID-19.