Declaratieprocedure

U heeft met ingang van 1 december 2019 tot en met 31 januari 2020 de mogelijkheid om te declareren. Via de webapplicatie van SNPG kunt u uw declaratie indienen. U logt rechtsboven in met uw inlogcode en wachtwoord.  Controleer voordat u gaat declareren eerst of de correspondentiegegevens correct zijn ingevuld. Kijk ook of de tenaamstelling, het IBAN nummer en de BIC code exact overeenkomen met uw rekeningnummer. Dit is heel belangrijk. Zijn er gegevens niet correct, dan kan de bankoverschrijving niet worden uitgevoerd.

  • U kunt alleen vaccins declareren bij de SNPG die zijn toegediend aan – voor het NPG – geïndiceerde patiënten. Vaccins op eigen verzoek worden niet vergoed.
  • Splits de declaratie uit naar 2 leeftijdscategorieën (jonger dan 60 jaar en 60 en ouder). De webapplicatie telt deze 2 categorieën op tot een totaal aantal vaccinaties.
  • De SNPG heeft 1 tot 2 weken nodig om uw declaratie te verwerken en het bedrag uit te keren op het opgegeven rekeningnummer. We benadrukken nogmaals de noodzaak dat de tenaamstelling, het IBAN nummer en de BIC code van de rekening exact overeenkomen met de correspondentiegegevens zoals in de webapplicatie ingevoerd. Dit bevordert de betaling.
  • Indien u na uw declaratie toch nog een aantal nieuwe vaccinaties wilt declareren, dan kunt u opnieuw een declaratie indienen met alleen het aantal van de nog niet eerder ingediende vaccinaties. Op basis van deze gegevens zal er voor u een nieuwe totaal berekening worden gemaakt met het nog uit te keren bedrag. In principe kunt u dit een onbeperkt aantal keer herhalen, enige is dat u uiteraard niet meer vaccinaties kunt indienen dan het aantal bestelde vaccins.