Procedure declaratie

U kunt van 1 december 2020 tot en met 31 januari 2021 declareren. Dit doet u via onze webapplicatie:

  • Log in met uw inlogcode en wachtwoord.
  • Controleer voordat u gaat declareren eerst of de correspondentiegegevens correct zijn ingevuld.
  • Kijk of de tenaamstelling, het IBAN nummer en de BIC code exact overeenkomen met uw bankgegevens. Dit is heel belangrijk. Zijn er gegevens niet correct, dan kan de bankoverschrijving niet worden uitgevoerd.
  • Voor de griepvaccinatiecampagne dient u aan te geven hoeveel vaccins er zijn toegediend per leeftijdscategorie. De twee gevraagde leeftijdscategorieën zijn: tot 60 jaar en 60 jaar en ouder.
  • Voor de pneumokokkenvaccinatie dient u aan te geven hoeveel vaccins er zijn toegediend per batchnummer. U kunt tijdens de declaratie een keuze maken uit de door u ontvangen batchnummer(s).
  • Binnen 1 tot 2 weken keren wij het bedrag uit op het door u aangegeven IBAN nummer.

Wij vergoeden alleen vaccinaties die zijn toegediend aan – voor het NPG en/of Pneumokokkenvaccinatie Ouderen 2020 – geïndiceerde patiënten. Wij vergoeden geen vaccins op eigen verzoek.

Wilt u na uw eerste declaratie nieuwe vaccinaties declareren? Dan kunt u voor de nieuwe vaccinaties een aparte declaratie indienen. Wij berekenen dan het totaal uit te keren bedrag voor u. U kunt dit onbeperkt doen.