Declareren overgenomen vaccins

U kunt in het geval u vaccins tekort komt, vaccins gebruiken van een collega huisarts die juist vaccins overheeft. Dit voorkomt spillage van vaccins en onnodige leveringen wat voor alle partijen ook scheelt in eventuele kosten. Het is dus geen probleem om vaccins van uw collega te gebruiken.

Voor de declaratie van vaccinaties met overgenomen vaccins kunt u dit als volgt regelen:
Vaccins die zijn besteld blijven altijd onder de naam staan van de praktijk die de vaccins heeft besteld. Indien u vaccins heeft overgenomen geeft u na vaccinatie aan uw collega door hoeveel vaccins er binnen welke leeftijdscategorie zijn gebruikt. Vervolgens neemt de praktijk die de vaccins heeft besteld dit aantal ook mee in zijn/haar declaratie, krijgt daar dus ook de vergoeding voor uitgekeerd, wat u vervolgens onderling weer kunt verrekenen.

SNPG kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de onderlinge afhandeling bij het declareren van vaccinaties met vaccins gebruikt van een collega praktijk.