Declareren overgenomen vaccins

Heeft u te weinig vaccins? Overweeg dan om gebruik te maken van de vaccins van een collega huisarts die vaccins overheeft. Dit scheelt spillage én kosten voor alle partijen. Het kan daarmee een goede en snelle manier voor u zijn om aan extra vaccins te komen.

Zo regelt u de declaratie van overgenomen vaccins:

  • Vaccins die zijn besteld blijven altijd op de naam staan van de praktijk die de vaccins heeft besteld
  • Geef aan uw collega door hoeveel van de overgenomen vaccins u heeft toegediend
  • Bij griepvaccins geeft u tevens aan uw collega door hoeveel er binnen welke leeftijdscategorie is gevaccineerd
  • Bij pneumokokkenvaccins geeft u tevens aan uw collega door met welk batchnummer is gevaccineerd
  • De praktijk die de vaccins heeft besteld dient op basis van de doorgegeven informatie de declaratie in van de overgenomen vaccins
  • De praktijk die de vaccins heeft besteld krijgt een vergoeding uitgekeerd voor deze vaccinaties
  • U verrekent de ontvangen vergoeding met uw collega

SNPG kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de onderlinge afhandeling bij het declareren van vaccinaties met vaccins gebruikt van een collega praktijk.