Declareren overgenomen vaccins

In verband met de grote vraag naar extra vaccins de laatste weken, waren wij genoodzaakt om tijdelijk geen nieuwe bestellingen voor vaccins te accepteren. Ondanks deze situatie blijven patiënten met een indicatie binnen het NPG en/of NPPV recht houden op vaccinatie vanuit het programma. Wij willen u erop attenderen om geen vaccins via een apotheek te laten leveren aan deze patiënten, aangezien de patiënt daardoor onterecht kosten moet maken. Het beste kunt u navraag doen bij collega’s of zij nog (enkele) vaccins ter beschikking hebben. Dit scheelt spillage én kosten voor alle partijen. Het kan daarmee een goede en snelle manier voor u zijn om aan extra vaccins te komen.

Zo regelt u de declaratie van overgenomen vaccins:

  • Vaccins die zijn besteld blijven altijd op de naam staan van de praktijk die de vaccins heeft besteld.
  • Geef aan uw collega door hoeveel van de overgenomen vaccins u heeft toegediend.
  • Bij griepvaccins geeft u tevens aan uw collega door hoeveel er binnen welke leeftijdscategorie is gevaccineerd.
  • Bij pneumokokkenvaccins geeft u tevens aan uw collega door met welk batchnummer is gevaccineerd.
  • De praktijk die de vaccins heeft besteld dient op basis van de doorgegeven informatie de declaratie in van de overgenomen vaccins. (bij het griepvaccin is de vergoeding €12,50 per vaccin en bij het pneumokokkenvaccin €21 per vaccin).  Voorbeeld: huisarts A levert 50 pneumokokkenvaccins aan huisarts B. Huisarts B stuurt een factuur van 50 x €21 naar huisarts A.
  • De praktijk die de vaccins heeft besteld krijgt een vergoeding uitgekeerd voor deze vaccinaties.
  • De praktijk die de vergoeding heeft ontvangen verrekent dit met u.
  • VWS onderzoekt de mogelijkheden om de huisarts te vrijwaren van een eventueel BTW risico bij deze transactie. Laat u zich hierdoor vooral niet weerhouden van overname.
  • De huisarts wordt gevraagd zelf het vervoer van het vaccin te verzorgen.

SNPG kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de onderlinge afhandeling bij het declareren van vaccinaties met vaccins gebruikt van een collega praktijk.

 

Heeft u vaccins over?

Het kan ook zijn dat u vaccins over hebt. In dat geval wordt u gevraagd dat bij ons te melden, zodat wij huisartsen die na de extra levering nog steeds tekorten hebben met u in contact kunnen brengen.