Registreren vaccinaties

Registratie van vaccinatie is van groot belang in verband met mogelijke vaccin-incidenten en de declaratie bij SNPG. Bij vaccin-incidenten moet u snel kunnen nagaan wie welk vaccin heeft ontvangen. Registreer daarom wie u met welk vaccin (chargenummer) én wanneer heeft gevaccineerd.

Het RIVM-DVP streeft ernaar per levering slechts één chargenummer te sturen. Voor- en naleveringen kunnen wel een ander chargenummer hebben dan de hoofdlevering.

Zeker als u meerdere chargenummers heeft ontvangen is het belangrijk dat u tijdens het vaccineren goed bijhoudt met welk chargenummer u vaccineert, zodat dit correct in uw administratie opgenomen kan worden.

De vaccinatie wordt op de juiste wijze vastgelegd via de preventiemodule in een episode onder ICPC R44 (immunisatie/preventieve medicatie), aangevuld met een medicatievoorschrift voor het griep- of pneumokokkenvaccin. Door het vaccin ook als medicatievoorschrift te registreren, blijft duidelijk om welk vaccin het gaat. Van de toegediende vaccinaties wordt daarnaast het batchnummer vastgelegd als onderdeel van het voorschrift. Hiermee kan snel nagegaan worden of er een oorzakelijk verband is tussen het toegediende vaccin en een (al dan niet ernstige) bijwerking kort na vaccinatie.

De HIS-leveranciers ondersteunen u hierin met een eenvoudige (semi)automatische handeling. De invulling hiervan verschilt per HIS-leverancier. Indien u alle stappen uit de preventiemodule doorloopt wordt de vaccinatie automatisch juist geregistreerd. We willen u vragen dit jaar extra aandacht te hebben voor juiste registratie (dit kan er uit als we het eerder plaatsen).