Procedure declaratie

Vanaf 1 december 2024 tot en met 31 januari 2025 is het mogelijk om de influenza- en/of pneumokokkenvaccinaties te declareren in de webapplicatie. Dit kunt u als volgt doen:

  • Log in met uw inlogcode en wachtwoord.
  • Controleer voordat u gaat declareren eerst of de correspondentiegegevens correct zijn ingevuld.
  • Kijk of de tenaamstelling, het IBAN-nummer en de BIC-code exact overeenkomen met uw bankgegevens. Dit is heel belangrijk. Indien onjuiste bankgegevens zijn ingevoerd kan de bankoverschrijving niet worden uitgevoerd en/of wordt het uitgekeerde bedrag teruggestort. De verwerking van uw declaratie kan door incorrecte gegevens ernstige vertraging oplopen. In dit kader brengen wij artikel 19 en verder van onze Algemene Voorwaarden onder uw aandacht.
  • Kies onder ‘Declareren’ voor ‘Declareren influenzavaccinaties’ of Declareren pneumokokkenvaccinaties’. U kunt de declaraties tegelijk, maar ook apart van elkaar doorvoeren.
  • Voor de griepvaccinatiecampagne dient u aan te geven hoeveel vaccins er zijn toegediend per leeftijdscategorie. De twee gevraagde leeftijdscategorieën zijn: tot 60 jaar en 60 jaar en ouder.
  • Voor de pneumokokkenvaccinatie dient u aan te geven hoeveel vaccins er zijn toegediend per batchnummer*. U kunt tijdens de declaratie een keuze maken uit de door u ontvangen batchnummer(s). Indien u meerdere batchnummers heeft ontvangen is het van belang dat u deze splitsing al duidelijk heeft voordat u de declaratie doorvoert.
  • Wij hebben maximaal vier weken nodig om uw declaratie te verwerken en het bedrag uit te keren.

Krijgt u een foutmelding bij het declareren van uw pneumokokkenvaccinaties?
Wanneer u pneumokokkenvaccinaties declareert, krijgt u alle batchnummers te zien waar nog op gedeclareerd kan worden. Daar staan ook batchnummers bij van vaccins geleverd in vorige seizoen(en), die u vanwege de langere houdbaarheidsdatum mogelijk nog gebruikt heeft na de vorige declaratieperiode. Wanneer u bij één of meerdere batchnummers meer vaccinaties invult dan dat er aan vaccins onder dit batchnummer is geleverd (inclusief reeds eerder ingediende vaccinaties onder dit batchnummer), dan krijgt u een foutmelding te zien. Controleert u dan het volgende in uw account:

  • Bij de bestellingen van het huidige seizoen (onder het kopje Bestellen) ziet u hoeveel vaccins er dit seizoen zijn geleverd. De geleverde batchnummers kunt u eventueel nog nagaan op de afleverbon.
  • Onder Declareren > Declaratie archief kiest u voor het vorige seizoen. Daar vindt u een overzicht van hoeveel vaccins met bijbehorend batchnummer er vorig(e) seizoen(en) geleverd zijn en wat daar eventueel nog aan ruimte is om op te kunnen declareren.

Wilt u na uw het indienen van uw declaratie aanvullend vaccinaties declareren?
Dan kunt u voor de nieuwe vaccinaties een aparte declaratie indienen. Wij berekenen dan het totaal uit te keren bedrag voor u. U kunt dit onbeperkt doen.

Declareren na 31 januari
Na 31 januari kunt u uw declaratie, of het nu een nieuwe of aanvullende declaratie betreft, alleen nog aan ons doorgeven door een mail te sturen naar griep@snpg.nl of pneumokokken@snpg.nl.

Indien u uw eerste declaratie na 31 januari 2025 bij SNPG indient, dan worden hiervoor administratiekosten van € 15,- per declaratie in rekening gebracht, omdat dit extra werkzaamheden met zich meebrengt. Indien u na uw eerste declaratie in december/januari toch nog een aantal aanvullende vaccinaties wilt declareren, dan is dit mogelijk zonder dat daarvoor administratiekosten zullen worden gerekend.

Wanneer SNPG op 1 april van het lopende jaar nog geen declaratie heeft ontvangen, worden alle bestelde vaccins tegen in rekening gebracht tegen de kosten van € 7,20 per vaccin.

Declaratie alleen mogelijk voor vaccinaties aan geïndiceerde patiënten
U kunt alleen vaccinaties declareren bij SNPG die zijn toegediend aan geïndiceerde patiënten vanuit het Nationaal Programma Grieppreventie en/of het Nationaal Programma Pneumokokkenvaccinatie Volwassenen. Zowel vaccinaties op eigen verzoek (toegediend aan niet-geïndiceerde patiënten) als vaccinaties afkomstig van de particuliere markt (ook bij toediening aan geïndiceerde patiënten), worden NIET vergoed.  Deze vallen buiten de scope van het NPG/NPPV.

*Het batchnummer vindt u op de verpakking en op het vaccin (vermeld achter lot).