Overnemen vaccins

Het onderling uitwisselen van vaccins is niet toegestaan. Dit betekent dat vaccins niet overgedragen kunnen worden van de ene bestellende praktijk naar een andere bestellende praktijk, elk met hun eigen praktijk-AGB-codes. Het is wel geoorloofd om vaccins die voor meerdere praktijken gezamenlijk op 1 praktijk AGB-code worden besteld, onderling verder te verdelen.
Het uitwisselen van de griep- en pneumokokkenvaccins is niet in lijn met de GDP (good distribution practice) en de Geneesmiddelenwet.