Spillage

Voorkom altijd zoveel mogelijk spillage. Binnen de griepvaccinatiecampagne is er een toegestane spillage van 5% van het aantal bestelde vaccins, zoals ook opgenomen in de Algemene Voorwaarden. Als u meer vaccins over houdt dan de toegestane spillage dan wordt over deze vaccins in het jaar 2024/2025 per vaccin € 7,20 ingehouden op uw vergoeding.

Indien u geen verantwoording aflegt over bij SNPG bestelde vaccins worden alle betreffende bestelde vaccins bij u in rekening gebracht tegen de kosten van € 7,20 per vaccin.