Spillage

Voorkom altijd zoveel mogelijk spillage. Binnen de griepvaccinatiecampagne is er een toegestane spillage van 5% van het aantal bestelde vaccins, zoals ook opgenomen in de Algemene Voorwaarden. Als u meer vaccins over houdt dan wordt over deze vaccins de kostprijs per vaccin ingehouden op uw vergoeding. De kostprijs per griepvaccin is voor het jaar 2023/2024 € 6,90.

Indien u geen verantwoording aflegt over bij SNPG bestelde vaccins worden alle betreffende bestelde vaccins bij u in rekening gebracht tegen de kostprijs per vaccin.