Vaccins en lege spuiten

U dient zelf zorg te dragen voor de afvalverwerking van vaccins. Vernietig de niet meer te gebruiken vaccins op de normale wijze, evenals de gebruikte spuiten. Dit materiaal valt onder de bijzondere afvalstoffen en alleen een erkende vervoerder mag dit transporteren.

  • Het is niet toegestaan om overgebleven vaccins te gebruiken om niet geïndiceerde patiënten mee te vaccineren. Het is ook niet toegestaan om overgebleven vaccins door te verkopen aan derden.
  • Vernietig de niet-gebruikte vaccins zodra u de vaccins voor het nieuwe seizoen bestelt. Vooraf vernietigen voorkomt verwarring bij een nieuwe levering van griepvaccins.