Verblijf in zorgorganisaties

De huisarts is verantwoordelijk voor het medisch beleid van alle patiënten die bij hem staan ingeschreven. Verblijft een patiënt in een zorgorganisatie en is er onduidelijkheid over onder wiens medische verantwoordelijkheid de patiënt valt, dan moeten de betrokken zorgorganisatie en huisarts hierover afspraken maken.