Bestraling

Griepvaccinatie
De griepvaccinatie is een seizoensgebonden vaccinatie en herhaalt u jaarlijks. Het griepvaccin varieert per jaar. Hierbij is er minder flexibiliteit om de griepvaccinatie uit te stellen. Hoewel de griepvaccinatie tijdens chemotherapie mogelijk minder effectief is, is het advies om deze kwetsbare patiënten wel te vaccineren om zoveel mogelijk bescherming tegen griep te bieden.

Pneumokokkenvaccinatie
Tijdens behandeling met chemotherapie komt de immuunrespons op het pneumokokkenvaccin niet goed op gang, afhankelijk van het type chemotherapie. Geef daarom bij voorkeur de PPV23 vaccinatie 2 weken voor de start van de chemotherapie of stel deze uit tot minimaal drie maanden na afronden van de behandeling. Wanneer uw patiënt nog midden in een behandeltraject met chemotherapie zit, kan hij/zij zelf met de specialist overleggen wat het beste moment is om de pneumokokkenvaccinatie te ontvangen.