Prednisolon gebruik

Griepvaccinatie
Krijgt de patiënt een onderhoudsbehandeling prednisolon? Dan is één vaccinatie voldoende. Mogelijk is de vaccinatierespons minder dan wanneer de patiënt geen prednisolon gebruikt. Twee vaccinaties leveren echter volgens onderzoek geen verbetering van de vaccinatierespons op.

Pneumokokkenvaccinatie
Het gebruik van corticosteroïden (waaronder Prednisolon) is geen contra-indicatie voor het toedienen van het PPV23-vaccin; die kunnen veilig worden gebruikt. Bij een kortdurende stootkuur met corticosteroïden (korter dan veertien dagen) wordt geen effect op de vaccinatierespons verwacht. Bij hogere doseringen is het vaccin mogelijk minder effectief, maar bij doseringen tot 20 mg prednison per dag wordt weinig tot geen effect verwacht op de vaccinatierespons.

Patiënten die andere immunosuppressiva gebruiken kunnen gevaccineerd worden. Mogelijk is de vaccinatie niet even werkzaam als zonder immunosuppressiva, maar het is niet minder veilig. Bij sommige aandoeningen kan de behandelend medisch specialist ervoor kiezen om vóór de start van de behandeling te starten met PCV13- en/of PPV23-vaccinatie. Zie voor meer informatie de LCI handleiding vaccinatie bij chronisch inflammatoire aandoeningen.