Vaccinatie bij medische risicogroepen

Wanneer een patiënt een medische indicatie heeft voor vaccinatie tegen pneumokokken, vaccineert u eerst met PCV13 en vervolgens na minstens 2 maanden met PPV23. De PPV23 wordt levenslang iedere 5 jaar herhaald. Voor de huisarts zijn alleen de sikkelcelziekte en asplenie van toepassing, de behandelend specialist in de tweede lijn is verantwoordelijk voor het indiceren van overige medische indicaties. Voor vaccinatie bij medische risicogroepen verwijzen we naar de LCI-richtlijn.