Informeren

De griep- en pneumokokkenvaccinatie is preventief. Dit betekent dat de uitgenodigde patiënt geen klachten heeft, die misschien ook niet gaat krijgen en niet zelf gevraagd heeft om vaccinatie, maar actief benaderd wordt. Dit maakt het extra belangrijk dat iedere uitgenodigde patiënt een goed geïnformeerde keuze kan maken om wel of geen griep- en/of pneumokokkenvaccinatie te nemen. Informeer geïndiceerde patiënten in begrijpelijke bewoordingen waarom vaccinatie wenselijk kan zijn, geef voorlichting over het te verwachten effect en de voor- en nadelen van vaccinatie. Vertel ook dat de griepvaccinatie jaarlijks moet worden herhaald en geen bescherming biedt tegen alle IAZ (influenza-achtige ziektebeelden). De huisarts is volgens de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) verplicht om patiënten goed te informeren. De patiënt mag geen dwang ervaren. Uniformiteit, kwaliteit en betrouwbaarheid van de voorlichting zijn belangrijke basisprincipes bij het informeren.

Meer informatie over de landelijke kwaliteitseisen van voorlichting vindt u via het RIVM en de Multidisciplinaire Richtlijn Preventief Medisch Onderzoek van de KNMG.

De infographics ‘Griepprik’ en/of ‘Pneumokokkenprik’ bevatten de meest actuele en relevante informatie over de griep- en/of pneumokokkenvaccinatie. Stuur deze mee met de uitnodigingsbrief. Het versturen van de infographic levert geen extra verzendkosten op. De infographic wordt op een A4 aangeleverd, waarbij u op de voorkant de uitnodigingsbrief kunt afdrukken.

Voor aanvullende informatie kunt u uw patiënten doorverwijzen naar Thuisarts of naar de publiekspagina van het RIVM.