Informeren

De griep- en pneumokokkenvaccinatie is preventief. Dit betekent dat de uitgenodigde patiënt geen klachten heeft, die misschien ook niet gaat krijgen en niet zelf gevraagd heeft om vaccinatie, maar actief benaderd wordt. Dit maakt het extra belangrijk dat iedere uitgenodigde patiënt een goed geïnformeerde keuze kan maken om wel of geen griep- en/of pneumokokkenvaccinatie te nemen. Informeer geïndiceerde patiënten in begrijpelijke bewoordingen waarom vaccinatie wenselijk kan zijn, geef voorlichting over het te verwachten effect en de voor- en nadelen van vaccinatie. Vertel ook dat de griepvaccinatie jaarlijks moet worden herhaald en geen bescherming biedt tegen alle IAZ (influenza-achtige ziektebeelden). De huisarts is volgens de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) verplicht om patiënten goed te informeren. De patiënt mag geen dwang ervaren. Uniformiteit, kwaliteit en betrouwbaarheid van de voorlichting zijn belangrijke basisprincipes bij het informeren.

Meer informatie over de landelijke kwaliteitseisen van voorlichting vindt u via het RIVM en de Multidisciplinaire Richtlijn Preventief Medisch Onderzoek van de KNMG.

De infographics ‘Griepprik’ en/of ‘Pneumokokkenprik’ bevatten de meest actuele en relevante informatie over de griep- en/of pneumokokkenvaccinatie. Stuur deze mee met de uitnodigingsbrief. Het versturen van de infographic levert geen extra verzendkosten op. De infographic wordt op een A4 aangeleverd, waarbij u op de voorkant de uitnodigingsbrief kunt afdrukken.

Voor uw uitnodigingsbrief kunt u voor beide programma’s gebruik maken van de uitnodigingsbrieven griepprik en pneumokokkenprik. Beide uitnodigingsbrieven zijn opgesteld door het NHG, in samenwerking met het RIVM en de SNPG en sluiten goed aan op de infographics.  

De uitnodigingsbrieven en infographics voor de griepvaccinatie zijn ook in het Engels, Arabisch, Turks Spaans en Papiamento beschikbaar. Voor de pneumokokkenvaccinatie zijn er versies in het Engels, Arabisch en Turks beschikbaar. De documenten kunt u vinden op onze website onder Downloads.

Gebruik bij het versturen van de infographic met de uitnodigingsbrief een gesloten envelop in verband met de privacy.  

Op onze website zijn de diverse wachtkamerschermen in verschillende bestandsformaten en digitale versies van de wachtkamerposters beschikbaar. Zie hiervoor Downloads

Op onze website zijn de diverse wachtkamerschermen in verschillende bestandsformaten en digitale versies van de wachtkamerposters beschikbaar. Zie hiervoor Downloads

Voor aanvullende informatie kunt u uw patiënten doorverwijzen naar Thuisarts of naar de publiekspagina van het RIVM.

De gelijktijdige uitvoering van de verschillende vaccinatieprogramma’s kan leiden tot extra vragen van patiënten aan huisartsen over de veiligheid van de vaccins wanneer deze kort na elkaar of tegelijk worden toegediend. Om huisartsen en hun teams te ontzorgen, bestaat de mogelijkheid om patiënten die hierover vragen en/of twijfels hebben tijdens de griepvaccinatieperiode te verwijzen naar de Twijfeltelefoon (088 – 7555777).