Uitnodigen

Nodig geïndiceerde patiënten persoonlijk schriftelijk uit voor de griep- en/of pneumokokkenvaccinatie. Uit onderzoek is gebleken dat een persoonlijke en schriftelijke uitnodiging het meest effectief is. Verstuur de uitnodiging bij voorkeur 2 weken voor het vaccinatiespreekuur.

Het is volgens de WGBO uw plicht als huisarts om uw patiënten goed te informeren over de vaccinatie. U speelt als zorgverlener ook een belangrijke rol in het motiveren van en het wegnemen van misverstanden bij uw patiënten.

Gebruik voor het informeren de gratis infographic. U kunt uw uitnodingsbrief op de voorkant van de infographic afdrukken. Gebruik hiervoor de uitnodigingsbrief die door SNPG en NHG is opgesteld. Deze brief vormt een logisch geheel met de informatie die in de infographic wordt gegeven. Het meesturen van de infographic beantwoordt mogelijk ook al vragen van patiënten.

Activiteiten voor schriftelijk uitnodigen:

  1. Selecteer de patiënten
  2. Controleer de overzichtslijst patiënten
  3. Stel de uitnodigingsbrief persoonlijk op
  4. Print uw uitnodiging op de voorkant van de infographic
  5. Verstuur de uitnodigingsbrieven in gesloten, aparte, enveloppen
  6. Stuur ook een persoonlijke uitnodiging afgedrukt aan de voorkant van de infographic naar patiënten die thuis of in een woon/zorgcomplex worden gevaccineerd

Verzend de uitnodigingen voor de griep- en pneumokokkenvaccinatie in aparte enveloppen, dit is duidelijker voor uw patiënten. Als u gebruik maakt van een verzendhuis, overleg dan tijdig of dit voor hen mogelijk is en hoe u de patiëntgegevens aan moet leveren.