Herinneren patiënten

De professionele inschatting van de huisarts is bepalend voor het wel of niet versturen van een herinnering aan patiënten die niet op de uitnodiging hebben gereageerd.
U kunt patiënten telefonisch of schriftelijk herinneren.

Voor de griepvaccinatie geldt dat als patiënten niet gevaccineerd willen worden dit geregistreerd dient te worden in het HIS, afhankelijk van de inschatting van de arts.