Uitbesteden verzending uitnodiging

Indien u de uitnodigingen wilt versturen via een verzendhuis is het verstandig tijdig (in juni) contact op te nemen met het verzendhuis om te bespreken wat de mogelijkheden zijn, bijvoorbeeld of het mogelijk is de uitnodiging voor de pneumokokkenvaccinatie samen in één envelop te versturen met die voor de griepvaccinatie. Het is van belang tijdig te overleggen of dit mogelijk is en hoe de patiëntgegevens dan aangeleverd dienen te worden. Houd er rekening mee dat het versturen van twee uitnodigingen in één envelop door logistieke beperkingen of verhoogde kans op fouten wellicht niet mogelijk is.