Uitnodigen weigeraars

De mensen die dit jaar een oproep ontvangen voor de pneumokokkenvaccinatie, krijgen in principe ook een uitnodiging voor de griepvaccinatie (tenzij zij hebben aangegeven geen griepvaccinatie te willen ontvangen, dus de ‘griepprikweigeraars’).
Bij de griepvaccinatiecampagne is het mogelijk om een patiënt als griepweigeraar in het HIS te registreren. Voor het Nationaal Programma Pneumokokkenvaccinatie Volwassenen wordt een patiënt maar eens in de vijf jaar uitgenodigd. Als een patiënt pneumokokkenvaccinatie weigert kunnen er in de tussentijd nieuwe inzichten komen en kan de patiënt zich in die langere periode nog bedenken. Derhalve is ons advies om hiervan wel een notitie in het systeem te maken, maar de patiënt over vijf jaar wel opnieuw een uitnodiging te sturen volgens het programma. Bij patiënten die echt nooit gevaccineerd willen worden en erop staan om niet meer opgeroepen te worden kan ook bij pneumokokkenvaccinatie de patiënt als weigeraar geregistreerd worden in het HIS.